Wervelingen Coaching

coaching met behulp van paarden

oplossingsgericht en met beide benen op de grond

Op onze landelijke locatie aan de rand van Noordgouwe coachen wij teams om de samenwerking en betrokkenheid binnen uw organisatie te vergroten. Het is belangrijk om uw medewerkers een goede werksfeer te bieden waardoor het team optimaal kan functioneren. Ziekteverzuim zal dalen en gemotiveerde mensen zullen uw bedrijf verder laten groeien.

Coaching met behulp van paarden. Maar waarom met paarden?

Paarden zijn kuddedieren en reageren altijd direct op de situatie in het hier en nu. Ze hebben geen vooroordeel. Hierdoor kun je altijd opnieuw en "clean" bij ze terecht. Een paard is een expert in het ‘lezen’ van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en beleving van de ander. Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie. 

Door samen met uw team tussen de paarden te gaan ontstaat voor hun een nieuwe kudde waarop zij reageren. Iedereen geeft signalen af die we elkaar bewust of onbewust geven. Als coach zullen wij de signalen teruggeven aan het team en voor verdieping zorgen.

Coaching met paarden maakt een diepe indruk, zo ontstaat er ruimte voor verdere ontwikkeling en val je niet snel terug in oude patronen doordat er een directe verbinding is tussen denken, voelen en doen.

Hoe gaat het in z’n werk?

We beginnen met een intake-gesprek en maken kennis met de paarden. Daarna gaan we aan de slag met het thema. Tijdens de coachsessie doen we een oefening met het paard en staat de ervaring en beleving van het team centraal. Ik zal dit proces faciliteren waardoor er bewustwording optreedt en iedereen uit het team op zijn of haar manier een bijdrage levert aan het proces.

De sessie zal zich verder oplossingsgericht ontwikkelen in de zoektocht naar de kwaliteiten en zwakheden binnen het team en waardoor zij worden beïnvloed. Het mooie bij de paarden is dat je kan oefenen met ander gedrag. Je kunt leren hoe je dingen op een andere manier aanpakt. Het bijzondere aan deze methode is dat het altijd iets teweeg brengt! Wij mensen kunnen geen verantwoording nemen voor gebeurtenissen en omstandigheden waar we geen invloed op hebben, wel voor de wijze waarop we er zelf mee omgaan en het ervaren.

Oplossingsgericht

Coaching met behulp van paarden is een oplossingsgerichte methode. We richten ons in de sessie niet zozeer op de oorzaken die ten grondslag liggen aan de coachvraag, maar vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat je daar in de toekomst mee wilt. Daarmee volgen we de paarden die ook altijd op basis van het hier en nu hun volgende stappen bepalen.

De aandacht gaat soms naar problemen en oorzaken uit het verleden als dat de noodzakelijke bewustwording oplevert die bijdraagt aan de oplossing. Het uitgangspunt van coaching met behulp van paarden is dat de oplossing in het team zelf zit. Het is mijn taak om iedereen te stimuleren je eigen oplossing en mogelijkheden te vinden.

Met beide benen op de grond

Mijn coachsessies met behulp van paarden kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden op de grond; naast en nooit op het paard.

Dat heeft meerdere redenen en gelijkwaardigheid is daarvan de belangrijkste: het paard is -net als jij en ik- vrij om te bewegen en te gaan waar het wil.

Ik vind het belangrijk dat het paard zich onbelemmerd kan bewegen en de mogelijkheid heeft uit het proces te stappen zodat iedereen zoveel mogelijk zichzelf kan zijn.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Contact