Wervelingen Coaching

coaching met behulp van paarden

oplossingsgericht en met beide benen op de grond

Coachmethodieken zijn er in vele vormen. Mijn coaching is gericht op het vinden van jouw eigen oplossing voor je vraagstuk. Met behulp van de paarden kom je sneller tot bewustwording van je eigen denkwijzen maar ook je gevoel wordt aangesproken. Zo krijg je voor jezelf helder waar je op dit moment staat en wat je daar aan kan en wil veranderen.

Beluister ons interview bij Schouwse Vrouwen Wereldwijd van Radio Schouwen-Duiveland (start bij 36 minuten).

radio-mic

Coaching met behulp van paarden. Maar waarom met paarden?

Paarden zijn kuddedieren en reageren altijd direct op de situatie in het hier en nu. Ze hebben geen vooroordeel. Hierdoor kun je altijd opnieuw en "clean" bij ze terecht. Een paard is een expert in het ‘lezen’ van lichaamstaal en uitermate gevoelig voor het gedrag en de innerlijke belevingswereld van de ander. Omdat paarden daar altijd en direct op reageren, hebben ze een belangrijke signaalfunctie. Ze helpen ons daarmee te focussen op hier en nu.

Hier... ...nu?

Volledig aanwezig zijn in het hier en nu. Wat is dat nou eigenlijk? ‘Zijn in het moment’ Het klinkt wellicht wat zweverig en is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Toch is het uiteindelijk een voorwaarde voor een optimale bewustwording in een coachsessie. Paarden zijn van zichzelf al in het hier en nu, wij moeten daar bewust aan werken.

Coaching met paarden maakt een diepe indruk, zo ontstaat er ruimte voor verdere ontwikkeling en val je niet snel terug in oude patronen doordat er een directe verbinding is tussen denken, voelen en doen.

Hoe gaat het in z’n werk?

We beginnen met een intake-gesprek en maken kennis met de paarden. Daarna gaan we aan de slag met jouw vraag. Tijdens de coachsessie doen we een oefening met het paard en staat de ervaring en beleving van jou centraal. Hoe jij omgaat met en reageert op deze situatie doet een beroep op je intellect, maar ook op hoe je met alles omgaat en wat je daarbij ervaart. De ervaring komt via meerdere kanalen binnen; alle zintuigen doen mee.

Ik zal dit proces faciliteren waardoor er voor jou bewustwording optreedt. De sessie zal zich verder oplossingsgericht ontwikkelen in de zoektocht naar hoe jouw leven op dit moment beïnvloed wordt en wat je daar aan kan en wil veranderen.

Wij mensen kunnen geen verantwoording nemen voor gebeurtenissen en omstandigheden waar we geen invloed op hebben, wel voor de wijze waarop we er zelf mee omgaan en het ervaren. Doordat jij zelf verantwoordelijkheid neemt en ook de enige bent die weet wat je daarvoor nodig hebt, ontstaat gelijkwaardigheid. Ik kan mezelf dan ondersteunend en niet-sturend opstellen.

Het mooie bij de paarden is dat je kan oefenen met ander gedrag. Je kunt leren hoe je dingen op een andere manier aanpakt. Het bijzondere aan deze methode is dat het altijd iets met je doet!

Oplossingsgericht

Coaching met behulp van paarden is een oplossingsgerichte methode. We richten ons in de sessie niet zozeer op de oorzaken die ten grondslag liggen aan je coachvraag, maar vooral op hoe dat in het hier en nu van invloed is en wat je daar in de toekomst mee wilt. Daarmee volgen we de paarden die ook altijd op basis van het hier en nu hun volgende stappen bepalen.

De aandacht gaat soms naar problemen en oorzaken uit het verleden als dat de noodzakelijke bewustwording oplevert die bijdraagt aan de oplossing. Het uitgangspunt van coaching met behulp van paarden is dat jij de oplossing voor je vragen zelf in je hebt. Het is mijn taak om jou te stimuleren je eigen oplossing en mogelijkheden te vinden.

Met beide benen op de grond

Mijn coachsessies met behulp van paarden kenmerken zich door activiteiten die plaatsvinden op de grond; naast en nooit op het paard.

Dat heeft meerdere redenen en gelijkwaardigheid is daarvan de belangrijkste: het paard is -net als jij en ik- vrij om te bewegen en te gaan waar het wil.

Ik vind het belangrijk dat het paard zich onbelemmerd kan bewegen en de mogelijkheid heeft uit het proces te stappen zodat iedereen zoveel mogelijk zichzelf kan zijn.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Contact