Equine Assisted Coaching

Coaching met behulp van paarden is een oplossingsgerichte manier van werken die vaak een diepe indruk maakt. Gericht op de toekomst, geen eindeloze sessies, maar een werveling die in gang gezet wordt in jouw gedachten en gevoelens zodat er ruimte ontstaat voor verandering en ander gedrag.

Wat is Equine Assisted Coaching ?

Equine Assisted Coaching is een manier van coachen waarbij het paard de rol van coach (deels) op zich neemt. Door de inzet van paarden krijg je de gelegenheid om ervaringsgericht te leren en te profiteren van de feedback die een paard kan geven. Jouw ervaring met het paard staat centraal.

Tijdens de coachsessie krijg je de kans meer over jezelf en anderen te leren door het uitvoeren van activiteiten met het paard. In de omgang met paarden kunnen allerlei aspecten uit het dagelijks leven naar voren komen zoals communicatie, samenwerken, leiderschap, vertrouwen, assertiviteit en contact maken. Tijdens de sessies kunnen dan ook situaties ontstaan die vergelijkbaar zijn met situaties uit het dagelijks leven.

Paarden zijn heel gevoelig voor de signalen die mensen geven en merken het meteen als je lichaamstaal niet overeenkomt met wat je voelt, zegt of doet. Hier zal het paard dan ook direct, zonder oordeel en in het hier-en-nu op reageren. De reacties van de paarden en de manier waarop jij deze beleeft en interpreteert, vormen de basis van de sessie. De oplossing voor je coachvraag ligt in jezelf en door activiteiten met het paard uit te voeren, helpt het paard je om antwoorden te vinden. Vervolgens kun je samen met het paard experimenteren en ervaring opdoen met nieuw gedrag en nieuwe gedachten.

Ervaring met paarden is niet noodzakelijk. De activiteiten vinden altijd plaats op de grond en nooit op het paard.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Contact